Projekty - Fundacja Jest OK

Projekty


LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ

Prowadzimy szkolenia i warsztaty, które pomagają młodzieży szkolnej oraz seniorów zwiększyć swoje umiejętności oraz wiedzę w zakresie odnalezienia się na rynku pracy oraz przeciw wykluczeniu cyfrowemu


NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE W EDUKACJI

Sprzedajemy i wdrażamy rozwiązania wspomagające edukacje. Tablice interaktywne, monitory, pracownie komputerowe, pracownie tematyczne, oprogramowanie, książki dla bibliotek. Wyposażenie szkół i pomieszczeń multimedialnychAKTYWNA TABLICA


Projekt rządowy realizowany w latach 2017 – 2019 , na wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DOMU I BIURZE
W ramach obniżania kosztów i ochrony środowiska wyposażamy firmy i dom w rozwiązania techniczne. Oprogramowanie IT, Sprzęt drukujący, tonery i tusze. 
AKCJA WYPRAWY

Aktywne spędzanie wolnego czasu szczególnie z dziećmi. Gdzie, kiedy i jak?
Konkretne propozycje.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

W ramach obniżania kosztów i ochrony środowiska proponujemy nowoczesna technologie w medycynie.