Pracownie komputerowe i sale jezykowe - Fundacja Jest OK

czwartek, 12 lipca 2018

Pracownie komputerowe i sale jezykowe

Sale terminalowe


W pełni funkcjonalna pracownia komputerowa bez komputerów? TAK!


Zastosowanie terminali pozwala na ograniczenie kosztów inwestycji, w porównaniu z tradycyjną pracownią stacjonarną. 
Wdrożenie oraz zarządzanie sprzętem odbywa się bez konieczności osobnego konfigurowania dodatkowych urządzeń.
 Zawsze masz kontrole i wgląd na wszystkie działania uczniów w trakcie pracy na terminalach. 

 Pozwalają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w pracowni szkolnej nawet do 90%, tym samym szkoła
 otrzymuje certyfikat „Szkoła przyjazna środowisku”. 
Terminal pobiera tylko 3 – 5 W w trakcie pracy, natomiast
 komputer stacjonarny wykonując tę samą pracę zużyłby aż 120 W. 

Komputery stacjonarne nie wykorzystują pełnej
 mocy obliczeniowej przy zadaniach realizowanych w szkole, a ich koszt zdecydowanie przewyższa koszt terminala
 który w pełni wykorzystuje swoje możliwości. 

Do pracowni potrzebujesz tylko jednego systemu operacyjnego –
 do serwera, na poszczególne stanowiska wykupujesz tylko licencję, która jest kilka razy tańsza.

   Czyli?

 Budowa i rozbudowa pracowni terminalowej jest tańsza, łatwiejsza i szybsza. Sale językowe

Użyteczne funkcje stosowane i wzbogacane przez lata przez lektorów języków obcych
zostały powielone i zastosowane przez naszą firmę w elektronicznej pracowni językowej.
Wzorując się na doświadczeniach i wypracowanych przez nauczycieli formach pracy z językiem
stworzyliśmy doskonałe narzędzie - laboratorium językowe MENTOR, dzisiaj znane i cenione w całym kraju.
Pracownia Mentor to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych w liczebnych klasach.
Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening
wymowy przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to efekt zachęty dla uczniów - efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane.
Z pracownią językową skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent
w stosunku do tradycyjnego nauczania.
Pracownie Mentor to gwarancja funkcjonalności, jakości i trwałości.
Dlaczego warto korzystać z pracowni językowej?
2 minuty. Tyle czasu może poświęcić nauczyciel jednemu uczniowi podczas lekcji.
Tradycyjna nauka oparta na wykładzie i ćwiczeniach i zamknięta w ramach 45 minut to realia
jakie panują w przeciętnej polskiej szkole. Bardzo często praca lektora sprowadza się do odtworzenia nagrania
objaśnienia zasad i przeprowadzeniu kilku ćwiczeń grupowych.
Wszyscy uczniowie zajmują się tym samym w tym samym czasie.
Czy wszyscy zrozumieją omawiany wątek? Czy percepcja każdego ucznia jest porównywalna?
Czy ilość powtórzeń będzie dla wszystkich wystarczająca?
Brak czasu na indywidualizację podczas nauki języka to jeden z ważniejszych problemów.
Pomocą w rozwiązaniu tej kwestii jest Laboratorium językowe - kompletne rozwiązanie
do prowadzenia atrakcyjnych i zajmujących lekcji.

  Co gwarantuje pracownia językowa?

Maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego
Jednoczesna i indywidualna praca – wszyscy uczniowie mogą jednocześnie głośno powtarzać materiał
nie przeszkadzając innym i nie słysząc kolegów z boku.
Przez cała godzinę lekcyjną uczniowie mogą ćwiczyć wymowę równocześnie
co daje możliwość maksymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego.
Jest możliwe dzięki zastosowaniu profesjonalnych słuchawek z mikrofonem
które skutecznie tłumią dźwięki z otoczenia;

Praca w parach i grupach – nauczyciel może przeprowadzać ćwiczenia w parach lub grupach.
Uczniowie słyszą się tylko w danej parze zadaniowej, nie słysząc dialogów pozostałych par (drugiej grupy).
Rozmowa w parze z kolegą przez 45 minut to w konsekwencji wiele godzin rozmów w obcym języku.
Wyższa skuteczność nauczania

Podsłuch uczniów – nauczyciel ma możliwość podsłuchu rozmów uczniów we wszystkich trybach pracy (pary, grupy).
Funkcja podsłuch pozwala monitorować przebieg, postęp i prawidłowość wykonywanych zadań.
Dodatkowym, ważnym atutem tej funkcji jest samokontrola uczniów.
Uczeń nie wie kiedy jest podsłuchiwany co wywołuje maksymalną koncentrację i staranne wykonywanie ćwiczeń
w efekcie szybsze przyswajanie wiedzy.
Korekta błędów – nauczyciel ma również możliwość włączenia się do dyskusji i skorygowania błędów
gdyż sam monitoring byłby niewystarczający. Jest to konieczna i niezastąpiona funkcja przy tak samodzielnej formie
nauki jaka odbywa się w pracowni.Poprawny trening obcej wymowy

Rejestracja lektorska – nauczyciel ma możliwość nagrania dyskusji danej pary lub grupy uczniów.
Może odtworzyć to nagranie uzyskując w ten sposób materiał do prezentacji
np. wady wymowy, aby objaśniać zasady korekcji takich błędów.
Sprzęt do rejestracji zależy od typu pracowni- powszechne są nagrywarki CD/DVD
ale również zastosowanie znajdują rejestratory audio, dyktafony albo po prostu komputer.

Rejestracja indywidualna – uczeń może nagrać własną wypowiedź lub dialog
pracę w grupie wraz z oryginalną audycją i odsłuchać nagrania np. w domu, celem powtórzenia materiału.
Tym sposobem kształci się umiejętności językowe: rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu.
W zależności od wyposażenia uczeń może otrzymać do dyspozycji rejestrator audio lub komputer.
Program MSC Navigator - dwuścieżkowy magnetofon cyfrowy do instalacji na komputerze
to mnogość użytecznych funkcji do nauki języka.

trener wymowy - na dwóch ścieżkach dźwiękowych zapisywany jest oddzielnie dźwięk oryginalny i głos ucznia.
Uczeń ma możliwość dźwiękowego porównania swojego głosu do oryginału jak też porównania
graficznego dwóch zapisów co jasno określa przyczynę błędy wymowy.
Podsłuch własny - przy nauce dokładnej wymowy z akcentem niezwykle istotne
jest poprawne słyszenie własnego głosu. Funkcja ta nabiera znaczenia podczas pracy w laboratorium
gdzie słuchawki szczelnie zasłaniają uszy lub znacząco zniekształcają własny głos.
Aby zapobiec zagłuszaniu własnej mowy stosuje się podsłuch własny, niezbędny do nauki fonetyki.
Ciekawsze, pasjonujące zajęcia.

Zastosowanie urządzeń – wykorzystanie możliwości urządzeń audiowizualnych
w pracowni językowych podwyższa innowacyjność prowadzonych zajęć.
Laboratorium współpracuje z radiomagnetofonem, odtwarzaczami CD/DVD
rejestratorami audio, komputerem, tunerem telewizyjnym oraz z tablicą interaktywną.
Praca z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu jest ciekawsza i zachęcająca.
Uczniowie bardziej się skupiają na lekcji co skutkuje większą uwagą i percepcją wiadomości.
Programy językowe – podnoszą poziom merytoryczny prowadzonych zajęć
poprzez zastosowanie zróżnicowanego i fachowego materiału.
Odpowiednio dobrane programy podnoszą atrakcyjność zajęć.
Stają się one absorbujące i są zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy.