Lepszy start w przyszłość - Fundacja Jest OK

środa, 4 lipca 2018

Lepszy start w przyszłość

W ramach akcji „Lepszy Start w przyszłość”

Fundacja JEST OK prowadzi szkolenia i warsztaty które pomagają młodzieży szkolnej oraz seniorom zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie:

Szkolenia:
  
 korzystanie z nowoczesnych technologii. Walka z wykluczeniem cyfrowym,
 pobudzenie wrażliwości młodzieży oraz zachęta do twórczej ekspresji,
 zwiększenie umiejętności miękkich motywacyjnych,
 zwiększenie umiejętności twardych informatyczno-technologicznych w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy
 umożliwienia twórczego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych.