Akcja Wyprawy - Fundacja Jest OK

środa, 4 lipca 2018

Akcja WyprawyAkcja ma za zadanie :

  • promować aktywne spędzania wolnego czasu,
  • promować gminy turystyczne,
  • promować infrastrukturę turystyczną,
  • promować ścieżki dydaktyczno – ekologiczne,
  • promować i organizować różnego rodzaju wyprawy,