AK31B ROZDZ. SYGNAŁU VGA 1 TO 2 KABEL - Fundacja Jest OK